Zimowe makro 2

Zima przy­by­ła z więk­szą mocą. Od wczo­raj, godzi­ny szes­na­stej, nie­ustan­nie pada śnieg. W ramach cią­gu dal­sze­go małej cele­bra­cji wsta­wiam inne foto­gra­fie makro z lodo­wej kra­iny. Mam sła­bość do śnie­gu i lodu. Nic na to nie pora­dzę.

 

Śnieg nie­co zmie­nił moje pla­ny, dzię­ki cze­mu zna­la­złam chwi­lę na popi­sa­nie. Idę popra­wiać tek­sty, a Wam życzę miłe­go week­en­du! Odpo­czy­waj­cie o ile może­cie.

 

Do następ­ne­go wpi­su!

Zimo­we makro 2
Tagged on:                             

One thought on “Zimowe makro 2

  • 25 lutego 2018 at 17:32
    Permalink

    Pięk­nie wyszło. A nie zmar­z­łaś w łap­ki pstry­ka­jąc zdję­cia?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *