Fotografia

Spacer po plaży

Spacer po plaży

Lubi­cie spa­ce­ro­wać po pla­ży? Ale zimą, kie­dy fale się­ga­ją pół metra, brzeg sku­ty jest lodem, drew­nia­ne pale są obro­śnię­te bie­lą jak grzy­by, a bry­za pod­ci­na nam nogi. Wokół bra­ku­je leża­ku­ją­cych ludzi i tło­ku. Pla­ża jest śnie­­go­­wo-pia­­sko­­wą kra­iną, któ­ra for­mu­je się ina­czej z każ­dym powie­wem wia­tru.