Wywiady

Chcesz poznać mnie bardziej? Dowiedzieć się, kto mnie inspiruje? Jakie są moje najwspanialsze wspomnienia? Jak wyglądało wydanie mojej książki i ile pracowałam nad nią, żeby móc ją puścić w świat?

Jesteś w idealnym miejscu!

Poniżej znajdziesz cztery wywiady, w których jestem maglowana niczym na przesłuchaniu.

Wywiad dla Książ­ki takie jak my. Tutaj poznasz mnie od pry­wat­nej stro­ny – o moich ulu­bio­nych książ­kach, pio­sen­kach i co robię w wol­nym czasie.

Wywiad dla Gdzie wydać, gdzie opo­wia­dam, ile pra­cy poświe­ci­łam nad książ­ką, jej wyda­niem, poszu­ki­wa­niu błę­dów. Chcesz wie­dzieć, jak to wszyst­ko wyglądało?

Wywiad dla Zaczy­ta­nej Ewel­ki – opo­wia­dam o pisa­niu, o ulu­bio­nych książ­kach i życio­wym motcie.

Wywiad dla Książ­ko­Ma­nia – wywiad skła­da się z dwóch czę­ści. Opo­wia­dam o tym, kto jest moim ulu­bio­nym pisa­rzem, jakie miej­sca uwiel­biam odwie­dzać i dla­cze­go Czer­wo­ny Lód to kry­mi­nał, a nie romans.